SAN-CV-SOLAR HOORNAERT - Zonnepanelen
SAN-CV-SOLAR HOORNAERT - Installatie van thermische- en fotovoltaïsche zonnepanelen
   OVERTUIG JEZELF OPDE GEMIDDELDE TERUGVERDIENTIJD AL VANAF  5,5 JAAR VANAF  01/01/2012
! ! ! ! ! !  ZONDER BELASTINGSVERMINDERING ! ! ! ! ! !

DE GROENESTROOMCERTIFICATEN BLIJVEN BESTAAN VOOR 20 JAAR GEGARANDEERD


WERKING ZONNEPANELEN:

Zonnepanelen (fotovoltaïsche of PV-installaties) zetten licht om in elektriciteit die u meteen kunt gebruiken.

Een installatie bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem om de panelen op het dak te plaatsen, bekabeling en minstens één omvormer die de opgewekte gelijkstroom DC omzet in bruikbare wisselstroom AC.

Na de omvormer moet een productiemeter of groenestroommeter worden geplaatst die de elektriciteit meet die de zonnepanelen opwekken.

Op basis van deze meterstanden worden groenestroomcertificaten toegekend per 1000 Kwh.
Na de productiemeting kan de opgewekte elektriciteit ter plaatse verbruikt worden door uw televisie, wasmachine, verlichting, ….

Overtollige stroom wordt naar het net gestuurd.’s nachts, op donkere dagen of op momenten dat u veel verbruikt, gebruikt u indien nodig ook nog stroom van het net.

De stroom die van en naar het net gaat, wordt gemeten door de facturatie- of injectiemeter. Deze teller draait terug wanneer uw zonnepanelen meer produceren dan u verbruikt.


WERKING VAN EEN TERUGDRAAIENDE TELLER:


Soms verbruikt u niet alle elektriciteit die door uw zonnepanelen opgewekt wordt.

Stel dat u bijvoorbeeld tijdens een zonnig weekend niet thuis bent. Dan stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net.

Het omgekeerde is ook mogelijk. ’s Nachts wekken uw zonnepanelen geen elektriciteit op, maar verbruikt u wel elektriciteit als u bijvoorbeeld het licht aandoet. Soms moet u dus elektriciteit van het net afnemen.

Een terugdraaiende teller telt in 2 richtingen:

  • Als u elektriciteit van het net verbruikt, stijgt uw meterstand.
  • Als u overtollige elektriciteit op het net ‘injecteert’, daalt uw meterstand.

Dankzij een terugdraaiende teller zult u besparen op uw jaarlijkse factuur.

Elke geïnjecteerde kWh elektriciteit compenseert namelijk een kWh die u op een ander moment van het net afneemt.

Hou er rekening mee dat een teller die helemaal teruggedraaid is, wordt afgerond naar 0 kWh.

Het is onmogelijk om onder 0 kWh te gaan: een verschil van bijvoorbeeld -1.000 kWh ten opzichte van de vorige meterstand wordt 0 kWh. Overtollige elektriciteit zal op dat moment niets meer opbrengen.
Dus een juiste berekening van je verbruik en opbrengst van je zonnepanelen is niet onbelangrijk.

Een overschot op de dagteller mag niet in mindering gebracht worden van de nachtteller.
Een enkelvoudig uurtarief-teller (ook dagteller genoemd)  kan daarom voordeliger zijn.


STEUN VOOR ZONNEPANELEN - PREMIES EN GROENESTROOMCERTIFICATEN:

De plaatsing van zonnepanelen wordt in Vlaanderen op verschillende manieren financieel aangemoedigd. U vindt hieronder een kort overzicht van de steunmaatregelen.


* Groenestroomcertificaten van de Vlaamse overheid :

De Vlaamse overheid levert productiesteun voor elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen onder de vorm van een groenestroomcertificaat.

Voor elke 1.000 kWh elektriciteit die opgewekt wordt met deze zonnepanelen ontvangt u als eigenaar een groenestroomcertificaat.

Elk groenestroomcertificaat kan vervolgens bij uw netbeheerder ingeruild worden tegen een bepaald bedrag :

  • Voor zonnepanelen die op dit moment geplaatst worden, ontvangt u groenestroomcertificaten ter waarde van 250 euro. (20 jaar gegarandeerd)
  • Vanaf 1 april 2012 daalt dit bedrag naar 230 euro per groenestroomcertificaat. (20 jaar gegarandeerd)

Een aantal gemeenten en provincies geven een premie voor de installatie van zonnepanelen.
Op de website www.energiesparen.be kan u per postcode opzoeken welke premies er in uw gemeente gegeven worden.


WAT NA DE PLAATSING:

Met zonnepanelen spaart u het milieu én uw portefeuille. Dus twee vliegen in één klap!

Zodra u beslist om zonnepanelen te plaatsen komt er heel wat op u af.

Wij helpen u tevens bij het aanmelden en beheren van uw installatie.

Bij ons krijgt u een overzicht van wat u moet doen nadat de installatie afgerond is: eigenlijk niks !!!
Wij doen al het nodige voor het aanmelden van uw zonnepanelen bij de VREG en uw netbeheerder,
u hoeft niks te doen.

Alsook krijgt u alle informatie over het beheer van uw installatie na de aanmelding, over de toekenning van groenestroomcertificaten en over de uitbetaling door uw netbeheerder.FOTO'S EIGEN REFERENTIES VAN FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN :

FOTO'S EIGEN REFERENTIES VAN THERMISCHE ZONNEPANELEN :